Žalm {r:Ž}73{/r}
Prečo trpí spravodlivý
Blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. ({r}Mt 11, 6{/r})
I

{v}1{/v}Aký dobrý je Boh voči statočným,{x}

Boh voči tým, čo majú srdce čisté.

{v}2{/v}No mne sa temer nohy podlomili,{x}

takmer som sa zapotácal.

{v}3{/v}Lebo som žiarlil na chvastúňov,{x}

keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.

{v}4{/v}Neprekáža im zhola nič,{x}

sú zdraví a vypasení,

{v}5{/v}nesužujú sa ako iní smrteľníci,{x}

ani netrpia ako iní ľudia.

{v}6{/v}Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník{x}

a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.

{v}7{/v}Akoby z_tuku sa liahne ich zloba{x}

a vybuchuje zlomyseľnosť.

{v}8{/v}Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria,{x}

povýšenecky sa zastrájajú.

{v}9{/v}Ústa dvíhajú proti nebu{x}

a jazyk sa im vláči po zemi.

{v}10{/v}Sedia si na výšinách{x}

a nezasahuje ich povodeň.

{v}11{/v}Vravia si: „Vari to vidí Boh?{x}

A vie o_tom Najvyšší?“

{v}12{/v}Hľa, to sú hriešnici:{x}

bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo.

II

{v}13{/v}Nuž povedal som si: „Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval{x}

a v_nevinnosti som si ruky umýval;

{v}14{/v}šľahaný som deň čo deň{x}

a trestaný už od rána.“

{v}15{/v}Keby som si povedal: „Budem rozprávať ako oni,“{x}

to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.

{v}16{/v}Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil;{x}

zrejme to bolo nad moje sily,

{v}17{/v}kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne,{x}

kde som pochopil, aký bude ich koniec.

{v}18{/v}Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú{x}

a vrháš ich do záhuby.

{v}19{/v}Ako vychádzajú navnivoč!{x}

Náhle je po nich, hynú od hrôzy.

{v}20{/v}Ako sen prebúdzajúceho sa človeka,{x}

tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.

III

{v}21{/v}Moje srdce je plné trpkosti{x}

a celé vnútro doráňané.

{v}22{/v}Hlúpy som bol a nechápavý{x}

a pred tebou som bol ako dobytča.

{v}23{/v}Ale ja som stále pri tebe{x}

a ty mi držíš pravicu.

{v}24{/v}Vedieš ma podľa svojho zámeru{x}

a nakoniec ma prijmeš do slávy.

{v}25{/v}Veď kohože mám na nebi?{x}

A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

{v}26{/v}Hynie mi telo i_srdce,{x}

no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

{v}27{/v}Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba,{x}

zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.

{v}28{/v}Pre mňa je slasťou byť v_Božej blízkosti{x}

a v_Pánu Bohu svoju nádej mať

a ohlasovať všetky jeho diela{x}

v_bránach dcéry sionskej.

HTML © Juraj Vidéky