Žalm {r:Ž}74{/r}
Nárek nad spustošeným chrámom
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. ({r}Mt 10, 28{/r})
I

{v}1{/v}Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol{x}

a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

{v}2{/v}Pamätaj na svoj ľud,{x}

ktorý je tvoj odprvoti.

Vykúpil si výhonok svojho dedičstva,{x}

vrch Sion, na ktorom prebývaš.

{v}3{/v}Namier svoje kroky k_večným zrúcaninám:{x}

nepriateľ spustošil celú svätyňu.

{v}4{/v}Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého,{x}

vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

{v}5{/v}Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou{x}

v_hustom lese.

{v}6{/v}Tak vylamujú brány chrámové{x}

a stŕhajú ich sekerou i_hákom.

{v}7{/v}Podpálili tvoju svätyňu,{x}

príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.

{v}8{/v}V_srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu,“{x}

a vypálili tvoje sväté miesta v_krajine.

{v}9{/v}Nevidíme naše zástavy,{+}

niet už proroka{x}

a nik z_nás nevie, dokedy to potrvá.

{v}10{/v}Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ?{x}

Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?

{v}11{/v}Prečo odťahuješ svoju ruku{x}

a prečo v_lone držíš pravicu?

{v}12{/v}Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov{x}

a spásne skutky konal na zemi.

II

{v}13{/v}More si svojou mocou rozdvojil{x}

a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

{v}14{/v}Leviatanovi si hlavy roztĺkol,{x}

za pokrm si ho dal morským obludám.

{v}15{/v}Ty si dal vyvrieť žriedlam i_potokom{x}

a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

{v}16{/v}Tvoj je deň, tvoja je aj noc,{x}

ty si utvoril nebeské svetlá i_slnko.

{v}17{/v}Ty si zemi ustanovil hranice;{x}

že je leto a zima, to si ty zariadil.

{v}18{/v}Pamätaj, Pane, na to,{+}

že sa to tebe rúha nepriateľ{x}

a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

{v}19{/v}Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú,{x}

a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

{v}20{/v}Zhliadni na svoju zmluvu,{x}

veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.

{v}21{/v}Pokorný nech sa s_hanbou nevracia,{x}

chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.

{v}22{/v}Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci,{+}

maj na pamäti urážky,{x}

ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

{v}23{/v}Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov,{x}

veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

HTML © Juraj Vidéky