Žalm {r:Ž}75{/r}
Pán je najvyšší sudca
Mocnárov zosadil z_trónov a povýšil ponížených. ({r}Lk 1, 52{/r})

{v}2{/v}Oslavujeme ťa, Bože,{+}

oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,{x}

rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

{v}3{/v}Ja sám určím čas{x}

a vykonám spravodlivý súd.

{v}4{/v}Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,{x}

ja pevne držím jej stĺpy.

{v}5{/v}Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“{x}

A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy!

{v}6{/v}Nedvíhajte hlavy vysoko,{x}

proti Bohu nehovorte bezočivosti.“

{v}7{/v}Veď ani od východu, ani od západu,{x}

ani z_púšte neprichádza povýšenie.

{v}8{/v}Ale sudcom je sám Boh:{x}

jedného ponižuje, druhého povyšuje.

{v}9{/v}Lebo v_Pánovej ruke je kalich{x}

plný čistého vína s_korením.

On z_neho nalieva,{+}

až po kvasnice ho musia vyprázdniť,{x}

všetci hriešnici zeme budú z_neho piť.

{v}10{/v}Lež ja naveky chcem ohlasovať{x}

a ospevovať Boha Jakubovho.

{v}11{/v}Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,{x}

no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

HTML © Juraj Vidéky