Žalm {r:Ž}79, 1-5. 8-11. 13{/r}
Nárek nad Jeruzalemom
Kiež by si aj ty ... spoznalo, čo ti prináša pokoj! ({r}Lk 19, 42{/r})

{v}1{/v}Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva,{+}

poškvrnili tvoj svätý chrám{x}

a Jeruzalem obrátili na rumy.

{v}2{/v}Mŕtvoly tvojich služobníkov dali za pokrm vtákom lietavým{x}

a divej zveri dávali telá tvojich svätých.

{v}3{/v}Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema{x}

a nemal ich kto pochovať.

{v}4{/v}Susedia nás začali potupovať{x}

a okolití ľudia haniť a vysmievať.

{v}5{/v}Dokedy ešte, Pane?{+}

Chceš sa hnevať naveky?{x}

Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň?

{full-text}

[{v}6{/v}Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú,{x}

a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvoje meno.

{v}7{/v}Veď pohltili Jakuba{x}

a spustošili jeho obydlia.]

{/full-text}

{v}8{/v}Zabudni na hriechy našich otcov;{+}

príď nám čím skôr v_ústrety so svojím milosrdenstvom,{x}

lebo sme veľmi úbohí.

{v}9{/v}Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása,{x}

a vysloboď nás;

a pre svoje meno{x}

odpusť nám hriechy.

{v}10{/v}Prečo majú pohania hovoriť: „Kdeže je ten ich Boh?“{+}

Nech sa pred našimi očami na pohanoch ukáže{x}

pomsta za vyliatu krv tvojich služobníkov.

{v}11{/v}Nech dôjde k_tebe nárek zajatých;{+}

silou svojho ramena{x}

zachovaj synov smrti nažive.

{full-text}

[{v}12{/v}A našim susedom vráť sedemnásobne do lona potupu,{x}

ktorou pohanili teba, Pane.]

{/full-text}

{v}13{/v}Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny,{x}

chceme ťa zvelebovať naveky

a z_pokolenia na pokolenie{x}

hlásať tvoju chválu.

HTML © Juraj Vidéky