Žalm {r:Ž}8{/r}
{k:kat-z8.htm}Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka{/k}
Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi. ({r}Ef 1, 22{/r})

{v}2{/v}Pane, náš Vládca,{x}

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Tvoja veleba sa vznáša{x}

nad nebesia.

{v}3{/v}Z_úst nemluvniat a dojčeniec{+}

pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom,{x}

aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

{v}4{/v}Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,{x}

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

{v}5{/v}čože je človek, že naň pamätáš,{x}

a syn človeka, že sa ho ujímaš?

{v}6{/v}Stvoril si ho len o_niečo menšieho od anjelov,{+}

slávou a cťou si ho ovenčil{x}

{v}7{/v}a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:{+}

{v}8{/v}ovce a všetok domáci statok{x}

aj všetku poľnú zver,

{v}9{/v}vtáctvo pod oblohou a ryby v_mori{x}

i_všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

{v}10{/v}Pane, náš Vládca,{x}

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

HTML © Juraj Vidéky