Žalm {r:Ž}80{/r}
{k:kat-z80.htm}Izrael, Božia vinica{/k}
Príď, Pane Ježišu! ({r}Zjv 22, 20{/r})

{v}2{/v}Pastier Izraela,{x}

čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!

Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa{x}

{v}3{/v}pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.

Vzbuď svoju moc{x}

a príď nás zachrániť.

{v}4{/v}Bože, obnov nás,{x}

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

{v}5{/v}Pane, Bože zástupov,{x}

dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?

{v}6{/v}Kŕmil si nás ako chlebom slzami{x}

a slzami si nás napájal v_hojnosti.

{v}7{/v}Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia{x}

a naši nepriatelia si z_nás robia posmech.

{v}8{/v}Bože zástupov, obnov nás,{x}

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

{v}9{/v}Z_Egypta si preniesol vinicu,{x}

pohanov si vyhnal a vysadil si ju.

{v}10{/v}Pôdu si pripravil pre ňu,{x}

zasadil si jej korene a zaplnila krajinu.

{v}11{/v}Svojou tôňou pokryla úbočia{x}

a Božie cédre ratolesťami.

{v}12{/v}Svoje výhonky vystrela až k_moru,{x}

až po rieku Eufrat svoje letorasty.

{v}13{/v}Prečo si zbúral jej ohradu{x}

a oberajú z_nej všetci, čo idú okolo?

{v}14{/v}Diviak lesný ju rozrýva{x}

a pasie sa na nej poľná zver.

{v}15{/v}Bože zástupov, vráť sa,{x}

zhliadni z_neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

{v}16{/v}A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,{x}

chráň i_výhonok, ktorý si si vypestoval.

{v}17{/v}Tí, čo ju vypálili od koreňa,{x}

pred hrozbou tvojej tváre zahynú.

{v}18{/v}Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,{x}

nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.

{v}19{/v}Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote{x}

a budeme vzývať tvoje meno.

{v}20{/v}Pane, Bože zástupov, obnov nás,{x}

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

HTML © Juraj Vidéky