Žalm {r:Ž}82{/r}
Proti nespravodlivým sudcom
Nesúďte predčasne, kým nepríde Pán. ({r}1 Kor 4, 5{/r})

{v}1{/v}Vstáva Boh v_zhromaždení Božom,{x}

uprostred bohov koná súd.

{v}2{/v}„Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo{x}

a nadržiavať hriešnikom?

{v}3{/v}Prisúďte právo bedárom a sirotám,{x}

spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

{v}4{/v}Ratujte chudobného{x}

a núdzneho vysloboďte z_rúk hriešnika.“

{v}5{/v}Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v_temnotách,{x}

hýbu sa všetky základy zeme.

{v}6{/v}I_povedal som: „Ste bohmi,{x}

všetci ste synmi Najvyššieho.“

{v}7{/v}Ale aj vy, ako každý človek, umriete,{x}

padnete ako každý velikáš.

{v}8{/v}Vstaň, Bože, a súď zem,{x}

lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

HTML © Juraj Vidéky