Žalm {r:Ž}85{/r}
{k:kat-z85.htm}Blízko je naša spása{/k}
Boh požehnal zem, keď na ňu zostúpil náš Spasiteľ. (Origenes)

{v}2{/v}Pane, svojej krajine si preukázal milosť,{x}

Jakuba si zbavil poroby.

{v}3{/v}Svojmu ľudu si odpustil vinu{x}

a zakryl si všetky jeho hriechy.

{v}4{/v}Všetok hnev si v_sebe potlačil{x}

a zmiernil svoje rozhorčenie.

{v}5{/v}Obnov nás, Bože, naša spása,{x}

a odvráť od nás svoj hnev.

{v}6{/v}Vari sa chceš hnevať na nás naveky{x}

a z_pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

{v}7{/v}Či sa k_nám nevrátiš a neoživíš nás,{x}

aby sa tvoj ľud mohol v_tebe radovať?

{v}8{/v}Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo{x}

a daj nám svoju spásu.

{v}9{/v}Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;{+}

on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým{x}

a tým, čo sa k_nemu obracajú úprimne.

{v}10{/v}Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,{x}

a jeho sláva bude prebývať v_našej krajine.

{v}11{/v}Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,{x}

spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

{v}12{/v}Vernosť vyrastie zo zeme,{x}

spravodlivosť zhliadne z_neba.

{v}13{/v}Veď Pán dá požehnanie{x}

a svoje plody vydá naša zem.

{v}14{/v}Pred ním bude kráčať spravodlivosť{x}

a po stopách jeho krokov spása.

HTML © Juraj Vidéky