Žalm {r:Ž}86, 1-10{/r}
Žalm {r:Ž}86{/r}
{k:kat-z86.htm}Modlitba chudobného v_tiesni{/k}
Nech je zvelebený Boh, ktorý nás potešuje v_každom našom súžení. (Porov. {r}2 Kor 1, 3. 4{/r})

{v}1{/v}Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,{x}

lebo som biedny a chudobný.

{v}2{/v}Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;{x}

zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v_teba.

{v}3{/v}Zmiluj sa, Pane, nado mnou,{x}

veď k_tebe volám deň čo deň.

{v}4{/v}Obveseľ, Pane, svojho sluhu,{x}

veď k_tebe dvíham svoju dušu.

{v}5{/v}Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý{x}

a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

{v}6{/v}Pane, počuj moju modlitbu,{x}

všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

{v}7{/v}V_deň svojho súženia volám k_tebe,{x}

lebo ty ma vyslyšíš.

{v}8{/v}Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,{x}

a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

{v}9{/v}Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k_tebe{+}

a budú sa ti klaňať, Pane,{x}

a tvoje meno oslavovať.

{v}10{/v}Lebo si veľký a robíš zázraky,{x}

iba ty si Boh.

{v}11{/v}Ukáž mi, Pane, svoju cestu{x}

a budem kráčať v_tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté{x}

a malo bázeň pred tvojím menom.

{v}12{/v}Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,{x}

a tvoje meno oslavovať naveky;

{v}13{/v}veď si bol ku mne veľmi milostivý{x}

a vytrhol si ma z_najhlbšej priepasti.

{v}14{/v}Bože, pyšní povstali proti mne{+}

a tlupa násilníkov mi čiahala na život;{x}

nechceli ťa mať pred očami.

{v}15{/v}No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,{x}

zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

{v}16{/v}Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;{+}

daj silu svojmu služobníkovi,{x}

zachráň syna svojej služobnice.

{v}17{/v}Nech som dôkazom tvojej dobroty,{+}

aby moji nenávistníci s_hanbou videli,{x}

že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

HTML © Juraj Vidéky