Žalm {r:Ž}87{/r}
{k:kat-z87.htm}Jeruzalem, matka všetkých národov{/k}
Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. ({r}Gal 4, 26{/r})

{v}1{/v}Základy má na posvätných vrchoch;{+}

{v}2{/v}brány Siona miluje Pán{x}

nad všetky stany Jakuba.

{v}3{/v}Slávne veci sa hovoria o_tebe,{x}

mesto Božie.

{v}4{/v}Rahab a Babylon pripočítam k_tým, čo ma poznajú;{+}

Filištínci, Týrčania a Etiópčania:{x}

tí všetci sa tam zrodili.

{v}5{/v}A o_Sione sa bude hovoriť: „Ten i_tamten sa na ňom narodil{x}

a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

{v}6{/v}Pán zaznačí do knihy národov:{x}

„Títo sa tam zrodili.“

{v}7{/v}A spievajú ako pri tanci:{x}

„V_tebe sú všetky moje pramene.“

HTML © Juraj Vidéky