Žalm {r:Ž}88{/r}
Modlitba ťažko chorého
Toto je vaša hodina a moc temna. ({r}Lk 22, 53{/r})
I

{v}2{/v}Pane, ty Boh mojej spásy,{x}

dňom i_nocou volám k_tebe.

{v}3{/v}Kiež prenikne k_tebe moja modlitba,{x}

nakloň svoj sluch k_mojej prosbe.

{v}4{/v}Moja duša je plná utrpenia{x}

a môj život sa priblížil k_ríši smrti.

{v}5{/v}Už ma počítajú k_tým, čo zostupujú do hrobu,{x}

majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.

{v}6{/v}Moje lôžko je medzi mŕtvymi,{x}

som ako tí, čo padli a odpočívajú v_hroboch,

na ktorých už nepamätáš,{x}

lebo sa vymanili z_tvojej náruče.

{v}7{/v}Hádžeš ma do hlbokej priepasti,{x}

do temravy a tône smrti.

{v}8{/v}Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,{x}

svojimi prívalmi si ma zaplavil.

II

{v}9{/v}Odohnal si mi známych{x}

a zošklivil si ma pred nimi.

Uväznený som a vyjsť nemôžem,{x}

{v}10{/v}aj zrak mi slabne od zármutku.

K_tebe, Pane, volám deň čo deň{x}

a k_tebe ruky vystieram.

{v}11{/v}Či mŕtvym budeš robiť zázraky?{x}

A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

{v}12{/v}Či v_hrobe bude dakto rozprávať o_tvojej dobrote{x}

a na mieste zániku o_tvojej vernosti?

{v}13{/v}Či sa v_ríši tmy bude hovoriť o_tvojich zázrakoch{x}

a v_krajine zabudnutia o_tvojej spravodlivosti?

{v}14{/v}Ale ja, Pane, volám k_tebe,{x}

včasráno prichádza k_tebe moja modlitba.

{v}15{/v}Prečo ma, Pane, odháňaš?{x}

Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?

{v}16{/v}Biedny som a umieram od svojej mladosti,{x}

vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.

{v}17{/v}Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil{x}

a zlomili ma tvoje hrozby.

{v}18{/v}Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava{x}

a zvierajú ma zovšadiaľ.

{v}19{/v}Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,{x}

len tma je mi dôverníkom.

HTML © Juraj Vidéky