Žalm {r:Ž}90{/r}
{k:kat-z90.htm}Nech je nad nami dobrotivosť Pána{/k}
U_Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. ({r}2 Pt 3, 8{/r})

{v}1{/v}Pane, stal si sa nám útočišťom{x}

z_pokolenia na pokolenie.

{v}2{/v}Prv než sa vrchy zrodili{+}

a povstali zem i_svet,{x}

ty, Bože, si od vekov až naveky.

{v}3{/v}Človeka vraciaš do prachu{x}

a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

{v}4{/v}Veď tisíc rokov je u_teba ako deň včerajší, čo sa pominul,{x}

a ako jedna nočná stráž.

{v}5{/v}Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;{x}

{v}6{/v}sú ako bylina v_rozpuku:

ráno kvitne a rastie,{x}

večer vädne a usychá.

{v}7{/v}Hynieme vskutku pre tvoj hnev{x}

a desí nás tvoje rozhorčenie.

{v}8{/v}Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak{x}

a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

{v}9{/v}V_tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni{x}

a naše roky plynú ako vzdych.

{v}10{/v}Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov{x}

a ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou,{x}

ubiehajú rýchlo a my odlietame.

{v}11{/v}Kto pozná silu tvojho hnevu{x}

a s_bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

{v}12{/v}A tak nás nauč rátať naše dni,{x}

aby sme našli múdrosť srdca.

{v}13{/v}Obráť sa k_nám, Pane; dokedy budeš meškať?{x}

Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

{v}14{/v}Hneď zrána nás naplň svojou milosťou{x}

a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

{v}15{/v}Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,{x}

za roky, keď sme okusovali nešťastie.

{v}16{/v}Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom{x}

a ich deťom tvoja nádhera.

{v}17{/v}Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;{+}

upevňuj dielo našich rúk,{x}

dielo našich rúk upevňuj!

HTML © Juraj Vidéky