Žalm {r:Ž}92{/r}
{k:kat-z92.htm}Oslava Boha, Stvoriteľa{/k}
Tu zaznieva chvála za činy jednorodeného Syna. (Sv. Atanáz)
I

{v}2{/v}Dobre je oslavovať Pána{x}

a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

{v}3{/v}za rána zvestovať tvoju dobrotu{x}

a tvoju vernosť celú noc

{v}4{/v}na desaťstrunovej harfe a na lutne,{x}

spevom a citarou.

{v}5{/v}Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou{x}

a plesám nad dielami tvojich rúk.

{v}6{/v}Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,{x}

a aké hlboké tvoje myšlienky!

{v}7{/v}Nerozumný človek to nevie{x}

a blázon to nechápe.

{v}8{/v}Hoci hriešnici rastú ako tráva{x}

a kadejakí zločinci prekvitajú,

večná záhuba ich predsa neminie;{x}

{v}9{/v}no ty, Pane, si najvyšší naveky.

II

{v}10{/v}Veď to, Pane, tvoji protivníci,{+}

veď to tvoji protivníci zahynú{x}

a rozprášení budú všetci zločinci.

{v}11{/v}Mne však dávaš silu, akú má byvol s_rohami,{x}

mažeš ma žírnym olejom.

{v}12{/v}Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,{x}

moje ucho počúva o_osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

{v}13{/v}Spravodlivý sťa palma zakvitne{x}

a vyrastie sťa céder z_Libanonu.

{v}14{/v}Tí, čo vyrastajú v_dome Pánovom,{x}

v_nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

{v}15{/v}Ešte aj v_starobe budú prinášať ovocie,{x}

úrodní budú a plní sviežosti;

{v}16{/v}a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý{x}

a neprávosti v_ňom niet.

HTML © Juraj Vidéky