Žalm {r:Ž}93{/r}
{k:kat-z93.htm}Vznešenosť Pána — Stvoriteľa{/k}
Začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu. ({r}Zjv 19, 6. 7{/r})

{v}1{/v}Pán kraľuje, velebou sa zaodel;{x}

zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.{x}

{v}2{/v}Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.

{v}3{/v}Pozdvihujú rieky, Pane,{+}

pozdvihujú rieky svoj hlas,{x}

pozdvihujú rieky svoj hukot.

{v}4{/v}Nad hukot vodných prívalov,{+}

nad mohutné morské príboje{x}

mocnejší je Pán na výsostiach.

{v}5{/v}Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá;{x}

tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

HTML © Juraj Vidéky