{z95}Použiť príslušný žalm zo psalmódie (žalm 24, 67 resp. 100).{/z95}
Žalm {r:Ž}95{/r}
Pozvanie na oslavu Boha
Deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“. ({r}Hebr 3, 13{/r})

{v}1{/v}Poďte, plesajme v_Pánovi,{x}

oslavujme Boha, našu spásu.

{v}2{/v}Predstúpme s_chválospevmi pred jeho tvár{x}

a oslavujme ho žalmami.

{v}3{/v}Lebo Pán je veľký Boh{x}

a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

{v}4{/v}V_jeho moci sú zemské hlbiny{x}

a jemu patria aj nebotyčné štíty.

{v}5{/v}Jeho je more, veď on ho stvoril,{x}

i_pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

{v}6{/v}Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,{x}

kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

{v}7{/v}Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny{x}

a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

{v}8{/v}Čujte dnes jeho hlas:{x}

„Nezatvrdzujte svoje srdcia

{v}9{/v}ako v_Meríbe, ako v_dňoch Massy na púšti,{+}

kde ma pokúšali vaši otcovia;{x}

skúšali ma, hoci moje skutky videli.

{v}10{/v}Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie{x}

i_povedal som: Je to ľud s_blúdiacim srdcom;

{v}11{/v}tí veru moje cesty neznajú.{+}

Preto som v_svojom hneve prisahal:{x}

Nevojdú do môjho pokoja.“

HTML © Juraj Vidéky