Žalm {r:Ž}98{/r}
{k:kat-z98.htm}Boh víťazí na súde{/k}
Tento žalm hovorí o_prvom príchode Pána a o_viere všetkých národov. (Sv. Atanáz)

{v}1{/v}Spievajte Pánovi pieseň novú,{x}

lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice{x}

a jeho svätého ramena.

{v}2{/v}Pán oznámil svoju spásu,{x}

pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

{v}3{/v}Rozpamätal sa na svoju dobrotu{x}

a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

Uzreli všetky končiny zeme{x}

spásu nášho Boha.

{v}4{/v}Na chválu Božiu jasaj, celá zem;{x}

plesajte, radujte sa a hrajte.

{v}5{/v}Hrajte Pánovi na citare,{x}

na citare a na harfe zunivej.

{v}6{/v}Za hlaholu trúb a poľníc{x}

jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

{v}7{/v}Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,{x}

zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

{v}8{/v}Tlieskajte, rieky, rukami,{+}

jasajte s_nimi, vrchy, {v}9{/v}pred tvárou Pánovou,{x}

lebo prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh{x}

a podľa práva národy.

HTML © Juraj Vidéky