Aplikace Breviář

Verze: [VERSION]

[PROJECT-URL] | online Liturgie hodin
Copyright 2006-2024 © Juraj Vidéky

CZ: Český překlad Liturgie hodin © Česká biskupská konference.
Podlicenční smlouva na použití textů ze dne 14. 5. 2012.

Kontakt

Uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu (oznámení chyb, nové požadavky, náměty na zlepšení, podněty, připomínky, hlášení překlepů) na adrese [E-MAIL].

[APP-NAME] je open-source projekt. Zdrojový kód této aplikace je dostupný na [PROJECT-SOURCE-STORAGE]: [PROJECT-SOURCE-URL].

Poděkování

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o převod textů Denní modlitby církve do elektronické podoby; největší zásluhu na vzniku českého projektu má p. Jan Franta. Děkuji za spolupráci a podporu Arcibiskupství pražskému a za podporu Arcibiskupství olomouckému. Děkuji za všechny vaše připomínky, zprávy a podporu. [SPECIAL-CREDITS]

HTML texty: 2006-2024 © Jan Franta, Vladimír Koronthály, Juraj Vidéky a další.

Aplikace pro mobilní zařízení:
[PLATFORM-ANDROID] 2011-2024 © Richard Královič.
[PLATFORM-IOS] 2013-2024 © Ákos Gyimesi, Oto Komiňák.

Git & Ruby podpora: 2005-2011 © Jozef Fülöp.

breviar.sk logo: 2013 © Petr Kononov.
Některé ikony: 2015 © Icons8; 2017 © material.io.

Un-CGI 1.10: 1994 © Steven Grimm.
cgiutils 1.1: 1995-1996 © William E. Weinman.
Část zdrojových kódů: 1999 © Miroslav Murgaš; 2007 © Marek Eliáš.

Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky.


O. A. M. D. G.