KantikumPrvní kantikum
{k:kat-1krn29.htm}Jedinému Bohu čest a sláva{/k}

{r}1 Krn 29,10b-13{/r}

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. ({r}Ef 1,3{/r})
Veleben buď, Hospodine

{r}1 Krn 29,10b-13{/r}

Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího. ({r}Mt 26,64{/r})

{v}10{/v}Veleben buď, Hospodine,{+}

Bože Izraele, našeho otce,{x}

od věků na věky.

{v}11{/v}Tvá je, Hospodine, velikost a moc,{+}

nádhera, lesk i_vznešenost,{x}

neboť tobě patří všechno na nebi i_na zemi.

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,{+}

ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,{x}

{v}12{/v}od tebe je bohatství a velebnost.

Ty vládneš nade vším,{+}

v_tvé ruce je síla a moc,{x}

z_tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.

{v}13{/v}Děkujeme ti nyní, náš Bože,{x}

a chválíme tvé slavné jméno.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky