Kantikum
Kristovo tajemství

Srov. {r}1 Tim 3,16{/r}

O. Chvalte Pána, všechny národy.

On přišel v_lidské přirozenosti,{x}

byl ospravedlněn Duchem.

O. Chvalte Pána, všechny národy.

Ukázal se andělům,{x}

byl hlásán pohanům.

O. Chvalte Pána, všechny národy.

Došel víry ve světě,{x}

byl vzat do slávy.

O. Chvalte Pána, všechny národy.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky