Kantikum
{k:kat-dan3-57.htm}Všechno tvorstvo chválí Boha{/k}

{r}Dan 3,57-88{/r}

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19,5)

{v}57{/v}Všechna díla Páně, velebte Pána,{x}

chvalte a oslavujte ho navěky.

{v}58{/v}Nebesa, velebte Pána,{x}

{v}59{/v}andělé Páně, velebte Pána.

{v}60{/v}Všechny vody nad nebem, velebte Pána,{x}

{v}61{/v}všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

{v}62{/v}Slunce a měsíci, velebte Pána,{x}

{v}63{/v}nebeské hvězdy, velebte Pána.

{v}64{/v}Všechny deště a roso, velebte Pána,{x}

{v}65{/v}všechny větry, velebte Pána.

{v}66{/v}Ohni a žáre, velebte Pána,{x}

{v}67{/v}studeno a teplo, velebte Pána.

{v}68{/v}Roso a jíní, velebte Pána,{x}

{v}69{/v}zimo a chlade, velebte Pána.

{v}70{/v}Ledy a sněhy, velebte Pána,{x}

{v}71{/v}noci a dni, velebte Pána.

{v}72{/v}Světlo a temno, velebte Pána,{x}

{v}73{/v}blesky a mraky, velebte Pána.

{v}74{/v}Země, veleb Pána,{x}

chval a oslavuj ho navěky.

{v}75{/v}Hory a vrchy, velebte Pána,{x}

{v}76{/v}vše, co na zemi roste, veleb Pána.

{v}77{/v}Prameny, velebte Pána,{x}

{v}78{/v}moře a řeky, velebte Pána.

{v}79{/v}Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,{x}

{v}80{/v}všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

{v}81{/v}Všechna zvířata divoká i_krotká, velebte Pána,{x}

{v}82{/v}lidé, velebte Pána.

{v}83{/v}Izraeli, veleb Pána,{x}

chval a oslavuj ho navěky.

{v}84{/v}Kněží Páně, velebte Pána,{x}

{v}85{/v}služebníci Páně, velebte Pána.

{v}86{/v}Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,{x}

{v}87{/v}svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

{v}88{/v}Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána,{x}

chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i_Syna i_Ducha Svatého,{x}

chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky