Kantikum
{k:kat-ef1.htm}Bůh spasitel{/k}

{r}Ef 1,3-10{/r}

{v}3{/v}Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,{x}

on nás zahrnul z_nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s_Kristem.

{v}4{/v}Vždyť v_něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa,{x}

abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v_lásce;

{v}5{/v}ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil,{x}

abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

{v}6{/v}(To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti,{x}

neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu).

{v}7{/v}V_něm máme vykoupení skrze jeho krev,{x}

odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,

{v}8{/v}kterou nám tak bohatě projevil{x}

s_veškerou moudrostí a prozíravostí:

{v}9{/v}seznámil nás totiž s_tajemstvím své vůle,{+}

jak se mu to líbilo{x}

a jak si to napřed sám u_sebe ustanovil,

{v}10{/v}až se naplní čas pro dílo spásy:{x}

že sjednotí v_Kristu vše, co je na nebi i_na zemi.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky