Kantikum
Třetí kantikum
Útěcha a radost ve svatém městě

{r}Iz 66,10-14b{/r}

Jeruzalém, pocházející shora, je svobodný – a to je naše matka. ({r}Gal 4,26{/r})

{v}10{/v}Plesejte s_Jeruzalémem, jásejte nad ním,{x}

všichni, kdo ho milujete,

radujte se s_ním, radujte se,{x}

všichni, kdo jste nad ním naříkali,

{v}11{/v}abyste sáli do sytosti z_prsu, který utěšuje,{x}

abyste pili s_rozkoší ze zdroje jeho slávy.

{v}12{/v}Neboť tak praví Hospodin:{+}

„Hle, přivalím na něj blaho jako řeku,{x}

jako rozvodněný potok slávu národů.

Budete sát, ponesou vás na zádech{x}

a na klíně vás budou laskat.

{v}13{/v}Jako matka utěšuje svého syna,{+}

tak já vás potěším,{x}

v_Jeruzalémě naleznete útěchu.

{v}14{/v}Uvidíte (to) a vaše srdce se zaraduje,{x}

jak tráva vypučí vaše kosti.“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky