Kantikum
První kantikum
{k:kat-jer14.htm}Nářek lidu v_době hladu a války{/k}

{r}Jer 14,17b-21{/r}

Přiblížilo se Boží království: obraťte se a věřte evangeliu. ({r}Mk 1,15{/r})

{v}17{/v}Roňte slzy, mé oči,{x}

ve dne v_noci bez ustání,

neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera mého lidu,{x}

nezhojitelnou ranou.

{v}18{/v}Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem;{x}

vejdu-li do města, hle – zmoření hladem.

Prorok i_kněz jsou vlečeni{x}

do neznámé země.

{v}19{/v}Zavrhl jsi zcela Judu{x}

či zošklivila si tvá duše Sión?

Proč nás tedy biješ{x}

nezhojitelnou ranou?

Čekáme blaho – nic dobrého však nepřichází;{x}

čekáme čas uzdravení, a hle – zděšení!

{v}20{/v}Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti{+}

i_nepravosti svých otců,{x}

že jsme zhřešili proti tobě.

{v}21{/v}Nedávej nás v_potupu pro své jméno,{+}

nevydávej v_pohanu svůj slavný trůn;{x}

rozpomeň se a neruš svou smlouvu s_námi!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky