Kantikum
{k:kat-kol1.htm}Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo a prvorozený mezi vzkříšenými z_mrtvých{/k}

Srov. {r}Kol 1,12-20{/r}

{v}12{/v}Radostně (děkujme) Bohu Otci,{x}

že (nás) uschopnil k_účasti na dědictví věřících ve světle.

{v}13{/v}On nás totiž vytrhl z_moci temnosti{x}

a převedl do království svého milovaného Syna.

{v}14{/v}V_něm máme vykoupení{x}

a odpuštění hříchů.

{v}15{/v}On je (věrný) obraz neviditelného Boha,{x}

dříve zrozený než celé tvorstvo.

{v}16{/v}V_něm bylo stvořeno všechno na nebi i_na zemi,{x}

(svět) viditelný i_neviditelný:

ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva,{+}

ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti.{x}

Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.

{v}17{/v}(Kristus) je dříve než všechno (ostatní){x}

a všechno trvá v_něm.

{v}18{/v}A_on je hlava těla,{x}

to je církve:

on je počátek,{+}

prvorozený mezi vzkříšenými z_mrtvých.{x}

Tak má ve všem prvenství.

{v}19{/v}(Bůh totiž) rozhodl,{x}

aby se v_něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti),

{v}20{/v}a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo){+}

jak na nebi, tak na zemi{x}

tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky