Kantikum
{k:kat-mud9.htm}Pane, dej mi moudrost{/k}

{r}Mdr 9,1-6.9-11{/r}

Dám vám výmluvnost a moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. ({r}Lk 21,15{/r})

{v}1{/v}Bože otců a milosrdný Pane,{x}

ty jsi udělal všechno svým slovem

{v}2{/v}a svou moudrostí jsi stvořil člověka,{x}

aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo,

{v}3{/v}aby svatě a spravedlivě řídil svět{x}

a s_upřímnou myslí vykonával vládu:

{v}4{/v}dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně,{x}

a nevylučuj mě z_počtu svých dětí.

{v}5{/v}Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice,{+}

člověk křehký, s_kratičkým žitím,{x}

který těžko chápe, co je právo a zákon.

{v}6{/v}Neboť i_kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý,{x}

bez tvé moudrosti by nestál za nic.

{v}9{/v}S_tebou je moudrost, která zná tvá díla,{x}

která byla přítomna, když jsi stvořil svět,

která ví, co je ti milé,{x}

co je správné podle tvých přikázání.

{v}10{/v}Sešli ji ze svatých nebes{x}

a od svého slavného trůnu ji pošli,

aby mně pomáhala a se mnou pracovala,{x}

abych poznal, co je ti milé.

{v}11{/v}Neboť ona vše zná a chápe{+}

a povede mě rozvážně v_mém díle{x}

a ochrání mě svou září.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky