Druhé kantikum
Blaze tomu, kdo uvažuje o_moudrosti

{r}Sir 14,22; 15,3-4.6b{/r} (řec. 15,3-5a.6b)

Moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí. ({r}Lk 7,35{/r})

{v}14,20{/v}Blaze tomu, kdo uvažuje o_moudrosti{x}

a s_rozvahou o_ní přemítá,

{v}21{/v}přemýšlí v_srdci o_jejich cestách,{x}

dává pozor na její tajemství.

{v}15,3{/v}Nasytí ho chlebem rozvahy,{x}

napojí ho vodou moudrosti.

{v}4{/v}Opře se o_ni, a nezakolísá,{x}

spolehne se na ni, a nebude zklamán.

{v}5{/v}Ona jej povýší nad jeho druhy{x}

{v}6{/v}a obdaruje ho věčnou slávou.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky