Třetí kantikum
Šťastný, kdo se nehoní za zlatem

{r}Sir 31,8-11{/r}

Opatřte si poklad v_nebi, kterého neubývá. ({r}Lk 12,33{/r})

{v}8{/v}Šťastný (člověk), který se uchovává bez viny{x}

a nehoní se za zlatem.

{v}9{/v}Kdo je to, abychom ho velebili,{x}

neboť podivuhodné věci prokazuje svému lidu.

{v}10{/v}Kdo podstoupil tuto zkoušku a osvědčil se jako dokonalý?{x}

Bude mu to k_chloubě.

Kdo mohl hřešit, a nezhřešil,{x}

a dělat zlo, a neudělal?

{v}11{/v}Jeho štěstí bude zajištěno,{x}

o_jeho milosrdenství se bude v_obci vypravovat.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky