Aleluja postačí říkat na začátku a na konci každé strofy. Pokud se zpívá, vkládají se i_ta, která jsou v_závorkách.

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. {r}Zj 19,1-2.5-7{/r}

Aleluja.

{v}1{/v}Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,

(O. aleluja.)

{v}2{/v}neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.

O. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

{v}5{/v}Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte

(O. aleluja.)

a kdo se ho bojíte, malí i_velcí!

O. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

{v}6{/v}Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!

(O. Aleluja.)

{v}7{/v}Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!

O. Aleluja. (Aleluja.)

Aleluja.

Neboť nadešla Beránkova svatba,

(O. aleluja.)

jeho nevěsta se připravila.

O. Aleluja. (Aleluja.)

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky