Kantikum
{k:kat-zjv4-5.htm}Chvalozpěv vykoupených{/k}

{r}Zj 4,11; 5,9.10.12{/r}

{v}4,11{/v}Pane, náš Bože, jsi hoden,{x}

abys přijal slávu, čest, i_moc,

protože jsi stvořil všechno,{x}

z_tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

{v}5,9{/v}(Pane), jsi hoden vzít svitek{x}

a rozlomit jeho pečeti,

protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi){x}

z_každého kmene, jazyka, lidu i_národa

{v}10{/v}a vytvořil jsi z_nich našemu Bohu království a kněze{x}

vládnoucí nad zemí.

{v}12{/v}Beránek, který byl zabit,{+}

si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost,{x}

sílu, čest, slávu i_chválu!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky