Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci, jako byla.

HYMNUS

ŽALMY

Ant.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Modleme se.

Amen.

Dobrořečme Pánu.

Bohu díky.

{ZAVER_END}-->