Žalm {r:Žl}117 (116){/r}
{k:kat-z117.htm}Chvála Božího milosrdenství{/k}
Pohané oslavují Boha, že jim prokázal milosrdenství. ({r}Řím 15,9{/r})

{v}1{/v}Chvalte Hospodina, všichni lidé,{x}

oslavujte ho, všechny národy,

{v}2{/v}neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství{x}

a Hospodinova věrnost trvá navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky