Žalm {r:Žl}120 (119){/r}
Mezi svárlivými lidmi toužím po pokoji
V_soužení buďte trpěliví, v_modlitbě vytrvalí. ({r}Řím 12,12{/r})

{v}1{/v}K_Hospodinu jsem volal ve své bídě,{x}

a vyslyšel mě:

{v}2{/v}Hospodine, vysvoboď mě ze lživých rtů,{x}

od zrádného jazyka!

{v}3{/v}Co se ti dá a co se ti přidá,{x}

jazyku zrádný?

{v}4{/v}Ostré šípy bojovníka{x}

a z_kručinky žhavé uhlí.

{v}5{/v}Běda mi, že musím přebývat u_Mešechů,{x}

bydlit v_kedarských stanech!

{v}6{/v}Dlouho již bydlím u_těch,{x}

kteří nenávidí pokoj.

Když já mluvím o_míru,{x}

oni chtějí válku.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky