Žalm {r:Žl}121 (120){/r}
{k:kat-z121.htm}Strážce národa{/k}
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár. ({r}Zj 7,16{/r})

{v}1{/v}Zvedám své oči k_horám.{x}

Odkud mi přijde pomoc?

{v}2{/v}Pomoc mi přijde od Hospodina,{x}

který učinil nebe i_zemi.

{v}3{/v}Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,{x}

nebude dřímat tvůj strážce.

{v}4{/v}Ano, nebude dřímat a spát{x}

Izraelův strážce.

{v}5{/v}Hospodin tě střeží,{x}

Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.

{v}6{/v}Za dne ti slunce neublíží,{x}

ani měsíc v_noci.

{v}7{/v}Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,{x}

střežit bude tvou duši.

{v}8{/v}Hospodin bude střežit tvůj odchod i_příchod{x}

nyní i_navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky