Žalm {r:Žl}122 (121){/r}
{k:kat-z122.htm}Svaté město Jeruzalém{/k}
Přistoupili jste k_hoře Siónu a k_městu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalému. ({r}Žid 12,22{/r})

{v}1{/v}Zaradoval jsem se, když mi řekli:{x}

„Do domu Hospodinova půjdeme!“

{v}2{/v}Už stojí naše nohy{x}

v_tvých branách, Jeruzaléme!

{v}3{/v}Jeruzalém je vystavěn jako město,{x}

spojené v_jeden celek.

{v}4{/v}Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy,{x}

jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.

{v}5{/v}Tam stojí soudní stolce,{x}

stolce Davidova domu.

{v}6{/v}Vyprošujte Jeruzalému pokoj:{x}

ať jsou v_bezpečí, kdo tě milují,

{v}7{/v}ať vládne mír v_tvých hradbách,{x}

bezpečnost v_tvých palácích!

{v}8{/v}Kvůli svým bratřím a přátelům{x}

budu říkat: Pokoj v_tobě!

{v}9{/v}Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,{x}

budu ti přát štěstí.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky