Žalm {r:Žl}129 (128){/r}
Obnovená důvěra souženého lidu
Církev mluví o_tom, co trpělivě snáší. (Sv. Augustin)

{v}1{/v}Velmi mě sužovali od mého mládí,{x}

– ať si to Izrael řekne,_–

{v}2{/v}velmi mě sužovali od mého mládí,{x}

ale nepřemohli mě!

{v}3{/v}Oráči orali na mých zádech,{x}

táhli své dlouhé brázdy.

{v}4{/v}Ale spravedlivý Hospodin{x}

zpřetínal provazy bezbožníků.

{v}5{/v}Ať se zahanbí a nazpět ustoupí{x}

všichni, kdo nenávidí Sión.

{v}6{/v}Ať jsou jako tráva na střechách,{x}

která uschne dřív, než ji vytrhají;

{v}7{/v}žnec jí nenaplní svou hrst,{x}

ani svou náruč, kdo váže snopy.

{v}8{/v}Kolemjdoucí neříkají:{+}

„Hospodin vám žehnej!“{x}

„Žehnáme vám v_Hospodinově jménu.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky