Žalm {r:Žl}134 (133){/r}
Večerní modlitba ve svatyni
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i_velcí. ({r}Zj 19,5{/r})

{v}1{/v}Nuže, velebte Hospodina,{x}

všichni Hospodinovi služebníci,

kteří sloužíte v_Hospodinově domě{x}

v_nočních hodinách.

{v}2{/v}Zvedněte ruce ke svatyni{x}

a velebte Hospodina!

{v}3{/v}Požehnej ti Hospodin ze Siónu,{x}

neboť on učinil nebe i_zemi.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky