Žalm {r:Žl}147 (146), 1-11{/r}
{k:kat-z147a.htm}Boží moc a dobrota{/k}
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.

{v}1{/v}Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,{+}

opěvujte našeho Boha, neboť je milý,{x}

zaslouží si chvály.

{v}2{/v}Hospodin buduje Jeruzalém,{x}

shromažďuje rozptýlené z_Izraele.

{v}3{/v}Uzdravuje ty, jimž puká srdce,{x}

a jejich rány obvazuje.

{v}4{/v}Určuje počet hvězd,{x}

každou z_nich nazývá jménem.

{v}5{/v}Velký je náš Pán a přemocný,{x}

jeho moudrost je bez míry.

{v}6{/v}Pokorné Hospodin pozvedá,{x}

bezbožné však ponižuje k_zemi.

{v}7{/v}Opěvujte Hospodina děkovnou písní,{x}

hrejte na citeru našemu Bohu,

{v}8{/v}který mračny zatahuje nebe,{x}

déšť připravuje zemi,

dává vypučet na horách trávě{x}

a bylinám, aby sloužily lidem.

{v}9{/v}Dobytku poskytuje potravu{x}

i_krkavčím holátkům, když k_němu křičí.

{v}10{/v}Nemá potěšení v_síle koně,{x}

nemá zalíbení ve svalech muže.

{v}11{/v}Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí,{x}

kdo spoléhají na jeho dobrotu.

Žalm {r:Žl}147 (147 B) 12-20{/r}
{k:kat-z147b.htm}Obnova Jeruzaléma{/k}
Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. ({r}Zj 21,9{/r})

{v}12{/v}Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,{x}

chval svého Boha, Sióne,

{v}13{/v}že zpevnil závory tvých bran,{x}

požehnal tvým synům v_tobě.

{v}14{/v}Zjednal tvému území pokoj{x}

a sytí tě jadrnou pšenicí.

{v}15{/v}Sesílá svůj rozkaz na zemi,{x}

rychle běží jeho slovo.

{v}16{/v}Dává sníh jako vlnu,{x}

jíní sype jako popel.

{v}17{/v}Shazuje své krupobití jako drobty chleba,{x}

jeho mrazem tuhnou vody.

{v}18{/v}Posílá své slovo, a rozpouští je,{x}

poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

{v}19{/v}Oznámil své slovo Jakubovi,{x}

své zákony a přikázání Izraeli.

{v}20{/v}Tak nejednal se žádným národem:{x}

nesdělil jim svá přikázání.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky