Žalm {r:Žl}29 (28){/r}
{k:kat-z29.htm}Boží moc v_bouři{/k}
Z_nebe se ozval hlas: To je můj milovaný Syn. ({r}Mt 3,17{/r})

{v}1{/v}Vzdejte Hospodinu, Boží synové,{x}

vzdejte Hospodinu slávu a moc.

{v}2{/v}Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména,{x}

v_posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

{v}3{/v}Hospodinův hlas nad vodami!{+}

Vznešený Bůh zaburácel hromem,{x}

Hospodin nad spoustami vod!

{v}4{/v}Hlas Hospodinův, jak je mocný,{x}

hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

{v}5{/v}Hospodinův hlas láme cedry,{x}

Hospodin láme cedry libanonské.

{v}6{/v}Nutí Libanon poskakovat jako býčka,{x}

Sirjon jak buvolí mládě.

{v}7{/v}Hospodinův hlas srší plameny ohně.{+}

{v}8{/v}Hospodinův hlas otřásá pouští,{x}

Hospodin otřásá pouští Kadeš;

{v}9{/v}Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry,{x}

v_jeho chrámu však volají všichni: Sláva!

{v}10{/v}Hospodin trůnil nad potopou,{x}

Hospodin jako král bude trůnit věčně,

{v}11{/v}Hospodin uštědří svému lidu sílu,{x}

Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky