Žalm {r:Žl}47 (46){/r}
{k:kat-z47.htm}Bůh je králem nade všemi národy{/k}
Sedí po pravici Otce a jeho království bude bez konce.

{v}2{/v}Všechny národy, tleskejte rukama,{x}

jásejte Bohu radostným hlasem,

{v}3{/v}protože Hospodin je vznešený, hrozný,{x}

je to veliký král nad celou zemí.

{v}4{/v}Podrobuje nám národy,{x}

klade nám k_nohám pohany.

{v}5{/v}Vybírá nám naše dědictví,{x}

slávu Jakuba, kterého miluje.

{v}6{/v}Bůh se vznáší za jásotu,{x}

Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.

{v}7{/v}Zpívejte Bohu, zpívejte,{x}

zpívejte našemu králi, zpívejte!

{v}8{/v}Protože Bůh je králem celého světa,{x}

zpívejte mu chvalozpěv!

{v}9{/v}Bůh vládne národům,{x}

Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

{v}10{/v}Knížata národů se přidružují{x}

k_lidu Abrahámova Boha.

Vždyť Bohu patří vládcové země,{x}

je nadmíru vznešený.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky