Žalm {r:Žl}57 (56){/r}
{k:kat-z57.htm}Ranní modlitba v_soužení{/k}
Tento žalm zpívá o_utrpení Páně. (Sv. Augustin)

{v}2{/v}Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,{x}

neboť k_tobě se utíká má duše,

uchyluji se do stínu tvých křídel,{x}

dokud se nepřežene zkáza.

{v}3{/v}Volám k_svrchovanému Bohu,{x}

k_Bohu, který mi prokazuje dobro.

{v}4{/v}Ať zasáhne z_nebe a zachrání mě,{+}

ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou,{x}

ať Bůh sešle svou milost a věrnost.

{v}5{/v}Uléhám uprostřed lvů,{x}

kteří lačně požírají lidi.

Jejich zuby jsou kopí a šípy{x}

a jejich jazyk naostřený meč.

{v}6{/v}Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,{x}

nad celou zemí nechť je tvá sláva!

{v}7{/v}Léčku připravili mým nohám,{x}

zkrušili mou duši,

vykopali přede mnou jámu:{x}

ať do ní spadnou!

{v}8{/v}Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce;{x}

budu zpívat a hrát.

{v}9{/v}Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo,{x}

chci vzbudit jitřenku.

{v}10{/v}Budu tě chválit mezi národy, Pane,{x}

budu tě oslavovat mezi pohany,

{v}11{/v}protože tvá milost je veliká až k_nebi,{x}

tvá věrnost až do oblak.

{v}12{/v}Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,{x}

nad celou zemí nechť je tvá sláva!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky