Žalm {r:Žl}63,2-9{/r}
{k:kat-z63.htm}Duše žízní po Bohu{/k}
Hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty.

{v}2{/v}Bože, ty jsi můj Bůh,{x}

snažně tě hledám,

má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo{x}

jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

{v}3{/v}Tak toužím tě spatřit ve svatyni,{x}

abych viděl tvou moc a slávu.

{v}4{/v}Vždyť tvá milost je lepší než život,{x}

mé rty tě budou chválit.

{v}5{/v}Tak tě budu velebit ve svém životě,{x}

v_tvém jménu povznesu své dlaně k_modlitbě.

{v}6{/v}Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,{x}

plesajícími rty zajásají ústa,

{v}7{/v}kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku,{x}

v_nočních hodinách budu na tebe myslet.

{v}8{/v}Neboť stal ses mým pomocníkem{x}

a ve stínu tvých křídel jásám.

{v}9{/v}Má duše lne k_tobě,{x}

tvá pravice mě podpírá.

{full-text}

[{v}10{/v}Ti však, kdo mi ukládají o_život,{x}

dostanou se do hlubin země.

{v}11{/v}Budou vydáni napospas meči,{x}

stanou se kořistí šakalů.

{v}12{/v}Král se však bude radovat v_Bohu,{+}

bude se honosit každý, kdo při něm přísahá,{x}

neboť budou umlčena ústa těch, kdo lživě mluví.]

{/full-text}

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky