Žalm {r:Žl}82 (81){/r}
Boží soud nad nespravedlivými soudci
Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. ({r}1 Kor 4,5{/r})

{v}1{/v}Bůh povstává v_božském shromáždění,{x}

uprostřed bohů pronáší soud.

{v}2{/v}„Jak dlouho budete soudit nespravedlivě{x}

a stranit bezbožným?

{v}3{/v}Zastávejte se utiskovaného a sirotka,{x}

ubohému a chudému pomáhejte k_právu!

{v}4{/v}Vysvoboďte utlačeného a nuzného,{x}

z_moci bezbožných ho vytrhněte!“

{v}5{/v}Nevnímají a nechápou, v_temnotě chodí;{x}

kolísají všechny základy země.

{v}6{/v}Já jsem řekl: „Jste bohy,{x}

všichni jste syny Nejvyššího.

{v}7{/v}Ale zemřete jako lidé,{x}

padnete jako každý z_knížat.“

{v}8{/v}Povstaň, Bože, suď zemi,{x}

poněvadž ty po právu jsi pánem všech národů.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky