Žalm {r:Žl}87 (86){/r}
{k:kat-z87.htm}Boží město, matka všech národů{/k}
Jeruzalém, pocházející shora, je svobodný – a to je naše matka. ({r}Gal 4,26{/r})

{v}2{/v}Hospodin miluje, co založil na svatých horách,{x}

miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

{v}3{/v}Slavné věci se o_tobě vypravují,{x}

město Boží!

{v}4{/v}Připočtu Rahab i_Bábel mezi své ctitele,{+}

ba i_Filištínsko, Tyrus s_Etiopií;{x}

i_ti se tam narodili.

{v}5{/v}O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v_něm narodil,{x}

sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

{v}6{/v}Hospodin zapíše do knihy národů:{x}

„Tito se tam narodili.“

{v}7{/v}Při tanci budou zpívat:{x}

„Všechna zřídla mé spásy jsou v_tobě.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky