{z95}Amikor a következő zsoltárt, mint az Imádságra hívás zsoltárát már imádkoztuk, helyébe a 94. zsoltárt kell venni.{/z95}
99. zsoltár
Az Úr házába lépők örvendezése
Isten parancsolja, hogy győzelmi éneket énekeljenek a megváltottak (Szt. Atanáz).

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,{x}

szolgáljatok az Úrnak örvendezve;

járuljatok színe elé{x}

vidám énekszóval!

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten,{+}

ő alkotott minket, övéi vagyunk,{x}

háza népe és legelőjének nyája.

Őt magasztalva lépjetek be kapuján,{+}

énekelve vonuljatok hajlékába,{x}

adjatok hálát neki, és áldjátok nevét,

mert valóban jó az Úr,{+}

szeretete megmarad örökké,{x}

és hűsége nemzedékről nemzedékre.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek