{z95}Amikor a következő zsoltárt, mint az Imádságra hívás zsoltárát már imádkoztuk, helyébe a 94. zsoltárt kell venni.{/z95}
{r:Zsolt}100{/r} (99). zsoltár
Az Úr házába lépők örvendezése
Isten parancsolja, hogy győzelmi éneket énekeljenek a megváltottak (Szt. Atanáz).

{v}2{/v}Ujjongjatok az Úrnak, minden földek,{x}

szolgáljatok az Úrnak örvendezve;

járuljatok színe elé{x}

vidám énekszóval!

{v}3{/v}Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten,{+}

ő alkotott minket, övéi vagyunk,{x}

háza népe és legelőjének nyája.

{v}4{/v}Őt magasztalva lépjetek be kapuján,{+}

énekelve vonuljatok hajlékába,{x}

adjatok hálát neki, és áldjátok nevét,

{v}5{/v}mert valóban jó az Úr,{+}

szeretete megmarad örökké,{x}

és hűsége nemzedékről nemzedékre.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek