{r:Zsolt}104{/r} (103). zsoltár
Himnusz a teremtő Istenhez
Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, és valami új valósult meg (2 Kor 5, 17).
I.

{v}1{/v}Mondj áldást, lelkem, az Úrnak:{x}

csodálatos a te nagyságod, Uram, Istenem!

{v}2{/v}Fölséget és pompát öltöttél magadra,{x}

a fényesség a te palástod.

Kifeszíted az eget, mint egy sátort,{x}

{v}3{/v}vizek fölött áll a palotád.

Fölszállsz a felhők fogatára,{x}

és a szelek szárnyán utazol.

{v}4{/v}Követségbe küldöd a szélvihart,{x}

és teneked szolgál a lobogó villám.

{v}5{/v}Szilárd alapokra ágyaztad a földet,{x}

nem fog az sohasem meginogni.

{v}6{/v}Az őstenger köntösként takarta,{x}

vizek borították még a hegyeket is.

{v}7{/v}Ám feddő szavadra megfutottak,{x}

félve menekültek mennydörgő hangod elől.

{v}8{/v}Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek{x}

ott, ahol kijelölted helyüket.

{v}9{/v}Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt,{x}

nem nyelik el újra a föld színét.

{v}10{/v}Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket,{x}

ott csörgedeznek a hegyek között.

{v}11{/v}Belőlük isznak a mező vadjai,{x}

szomjukat oltják az állatok.

{v}12{/v}Partjukon fészkelnek a dalos madarak,{x}

az ágak közt énekük hangzik.

II.

{v}13{/v}A hegyeket égi palotádból öntözöd,{x}

alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet.

{v}14{/v}Füvet sarjasztasz az állatoknak,{x}

és növényeket az ember hasznára,

hogy kenyeret teremjen a föld,{x}

{v}15{/v}és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív.

Olajjal örömet derítesz az arcra,{x}

a kenyér meg erőt önt az ember szívébe.

{v}16{/v}Teleisszák magukat az Isten erdői{x}

és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett.

{v}17{/v}A madarak fészküket odarakják,{x}

tetejükben tanyázik a gólya.

{v}18{/v}A magas hegy a zergék hazája,{x}

a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket.

{v}19{/v}Holdat készítettél, hogy mérje az időt,{x}

nyugtának idejét jól tudja a nap.

{v}20{/v}Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj:{x}

benne az erdő vadjai zsákmány után osonnak.

{v}21{/v}Az oroszlánkölykök prédáért üvöltenek,{x}

és betevő falatot kérnek Istentől.

{v}22{/v}Amikor a nap fölkel, visszatérnek,{x}

és elhevernek vackaikon.

{v}23{/v}Az ember meg munka után lát,{x}

és dolgozik, míg nem jön az este.

III.

{v}24{/v}Mennyi mindent alkottál, Uram!{+}

Bölcsességgel rendeztél el mindent,{x}

betöltik a földet teremtményeid.

{v}25{/v}Ott van a nagy és széles tenger,{+}

nyüzsög benne a számtalan tengeri állat:{x}

parányi életek és hüllőóriások.

{v}26{/v}Hajók siklanak rajta mindenfelé,{x}

s a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele.

{v}27{/v}Tőled várják mindahányan,{x}

hogy enniük adj kellő időben.

{v}28{/v}Hogyha te adsz nekik, összeszedik,{x}

ha megnyitod kezedet, eltelnek jókkal.

{v}29{/v}De ha elfordítod arcod, megrettennek,{+}

leheletüket ha megvonod, elhullanak,{x}

és visszatérnek a porba.

{v}30{/v}Ám, ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek,{x}

s így megújítod a föld színét.

{v}31{/v}Legyen örök az Úr dicsősége,{x}

lelje örömét műveiben!

{v}32{/v}Rátekint a földre, és az beléremeg,{x}

megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek.

{v}33{/v}Az Úrnak dalolok egész életemben,{x}

zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek.

{v}34{/v}Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat,{x}

hisz gyönyörűségemet őbenne találom.

{v}35{/v}A bűnösök vesszenek a földről,{+}

istentelenek ne legyenek többé!{x}

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak!

HTML © Juraj Vidéky, László Elek