{z95}Amikor a következő zsoltárt, mint az Imádságra hívás zsoltárát már imádkoztuk, helyébe a 94. zsoltárt kell venni.{/z95}
23. zsoltár
Az Úr bevonul a templomba
Megnyíltak az ég kapui Krisztusnak test szerint való felvétele miatt (Szt. Iréneusz).

Az Úré a föld és mind, ami betölti,{x}

a földkerekség és mind, aki lakja,

mert tengerek fölé ő rakta alapját,{x}

ő állította folyóvizek fölé.

Ki mehet föl az Úr hegyére,{x}

ki állhat meg az ő szent helyén?

Az ártatlan kezű, a tiszta szívű,{+}

aki nem veszi hiába Isten nevét,{x}

és hamis esküt nem esküszik.

Az nyer áldást az Úrtól,{x}

és üdvösséget szabadító Istenétől.

Ez az istenkeresők népe,{x}

amely kutatja arcát Jákob Istenének.

Emeljétek föl fejeteket, kapuk,{+}

táruljatok föl, örök kapuk:{x}

a dicsőség királya bevonul.

Kicsoda ez a dicsőség királya?{x}

Az Úr, az erős és hatalmas,

az Úr, aki hatalmas a csatákban.

Emeljétek föl fejeteket, kapuk,{+}

táruljatok föl, örök kapuk:{x}

a dicsőség királya bevonul.

Kicsoda ez a dicsőség királya?{x}

A Seregek Ura a dicsőség királya.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek