{r:Zsolt}51{/r} (50). zsoltár
Könyörülj rajtam, Istenem!
Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert! (Ef 4, 23-24)

{v}3{/v}Könyörülj rajtam, Istenem,{x}

szerető jóságod szerint,

és minthogy mérhetetlen a te irgalmad,{x}

gonoszságomat töröld le rólam!

{v}4{/v}Mosd le bűnömet teljesen,{x}

és vétkemtől tisztíts meg engem!

{v}5{/v}Gonoszságomat belátom,{x}

bűnöm előttem lebeg szüntelen.

{v}6{/v}Egyedül csak ellened vétkeztem,{x}

ami színed előtt gonosz, olyat tettem.

Te feddhetetlen vagy döntéseidben,{x}

és igazságos, amikor ítélsz.

{v}7{/v}Íme, én bűnben születtem,{x}

anyám már vétekben fogant engem.

{v}8{/v}Te pedig a szívben élő hűséget kedveled,{x}

és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.

{v}9{/v}Hints meg izsóppal, és tiszta leszek,{x}

moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!

{v}10{/v}Add, hogy vidámságot és örömet halljak,{x}

hadd örvendezzenek megtört csontjaim!

{v}11{/v}Fordítsd el bűneimtől arcodat,{x}

és töröld el minden vétkem.

{v}12{/v}Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,{x}

új és erős lelket önts belém!

{v}13{/v}Ne taszíts el színed elől,{x}

és szent lelkedet ne vond meg tőlem!

{v}14{/v}Add meg újra az üdvösség örömét,{x}

a készséges lelkületet erősítsd bennem!

{v}15{/v}A vétkeseknek megmutatom utadat,{x}

és a bűnösök hozzád térnek.

{v}16{/v}Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem,{x}

igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.

{v}17{/v}Nyisd meg, Uram, ajkamat,{x}

hogy dicséretedet hirdesse szavam!

{v}18{/v}Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled,{x}

s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.

{v}19{/v}Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek,{x}

te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet.

{v}20{/v}Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal,{x}

építsd fel újra Jeruzsálem falait!

{v}21{/v}Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd,{x}

és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek