{z95}Amikor a következő zsoltárt, mint az Imádságra hívás zsoltárát már imádkoztuk, helyébe a 94. zsoltárt kell venni.{/z95}
66. zsoltár
Magasztalja Istent minden nemzet!
Tudjátok meg, hogy Isten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül (ApCsel 28, 28).

Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten,{x}

derítse föl ránk arcának fényét,

hadd ismerjék meg útját a földön,{x}

és segítségét az összes nemzetek között.

Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,{x}

magasztaljanak az összes népek!

Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,{+}

mert te igazságosan ítéled a népeket,{x}

és te vezérled a nemzeteket a földön.

Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,{x}

magasztaljanak az összes népek!

Földünk megadta gyümölcsét,{x}

megáldott minket Isten, a mi Istenünk.

Áldjon meg minket az Isten,{x}

félve tisztelje őt a föld minden határa.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek