{z95}Amikor a következő zsoltárt, mint az Imádságra hívás zsoltárát már imádkoztuk, helyébe a 94. zsoltárt kell venni.{/z95}
{r:Zsolt}67{/r} (66). zsoltár
Magasztalja Istent minden nemzet!
Tudjátok meg, hogy Isten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül (ApCsel 28, 28).

{v}2{/v}Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten,{x}

derítse föl ránk arcának fényét,

{v}3{/v}hadd ismerjék meg útját a földön,{x}

és segítségét az összes nemzetek között.

{v}4{/v}Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,{x}

magasztaljanak az összes népek!

{v}5{/v}Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,{+}

mert te igazságosan ítéled a népeket,{x}

és te vezérled a nemzeteket a földön.

{v}6{/v}Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,{x}

magasztaljanak az összes népek!

{v}7{/v}Földünk megadta gyümölcsét,{x}

megáldott minket Isten, a mi Istenünk.

{v}8{/v}Áldjon meg minket az Isten,{x}

félve tisztelje őt a föld minden határa.

HTML © Juraj Vidéky, László Elek