{z95}A megfelelő zsoltárt a zsoltározásból venni (23., 66. illetve 99. zsoltárt).{/z95}
{r:Zsolt}95{/r} (94). zsoltár
Felhívás Isten dicséretére
Lelkesítsétek egymást mindennap, amíg a „ma” tart (Zsid 3, 13).

{v}1{/v}Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,{x}

és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!

{v}2{/v}Lépjünk színe elé háladallal,{x}

magasztaljuk őt hangos énekszóval!

{v}3{/v}Mert az Úr valóban nagy Isten,{x}

az összes isteneknél dicsőbb király.

{v}4{/v}A föld mélységei az ő kezében vannak,{x}

és övé a hegyek minden orma.

{v}5{/v}Övé a tenger, az ő műve,{x}

a szárazföld is az ő keze alkotása.

{v}6{/v}Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte,{x}

hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,

{v}7{/v}mert ő a mi Istenünk,{x}

mi meg háza népe és kezének nyája.

{v}8{/v}Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára:{x}

„Ne legyetek kemény szívűek,

{v}9{/v}mint Meribánál, Massza napján a pusztában,{+}

ahol atyáitok megkísértettek engem,{x}

és próbára tettek, bár látták számos csodámat.

{v}10{/v}Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék,{x}

azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.

{v}11{/v}Nem ismerték meg utaimat,{+}

ezért haragomban kimondtam eskümet:{x}

Nyugalmam helyére nem juthatnak el!”

HTML © Juraj Vidéky, László Elek