Informácie | Pokyny ku kompilácii a linkovaniu zdrojových kódov

30. marec 2006

^^ Hlavná stránka | ^ Informácie

Pokyny ku kompilácii a linkovaniu zdrojových kódov

Od roku 2005 sú na stránkach dostupné kompletné zdrojové texty programu i všetkých textov. Program je použiteľný alebo ako webserver (cgi skript) alebo ako spustiteľná binárka. Na stránku sekcie Download bol doplnený bližší popis kompilácie, ktorý môže poslúžiť ako návod.

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zlepšenie kódu aplikácie či práce s ňou. Zároveň prosím o zaslanie akýchkoľvek nálezov v programe.

Aktualizované zdrojové kódy

V programe bolo opravených niekoľko chýb, boli pridané ďalšie funkčnosti.

Môžete si stiahnuť aktualizované zdrojové kódy breviára. Súbory sú k dispozícii na stiahnutie v hlavnej časti sekcie Download.


© 1999-2023 Juraj Vidéky